سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه نجفی توبورآباد – کارشناس ارشد سازه های آبی
لیلا جلیلی – کارشناس دفتر فنی آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

خشکسالی در میان بلایای طبیعی از جمله وقایع بی سر و صدایی است که جهانی شکل گرفته و به صورت منطقه ای عمل می کند. خشکسالی ویژگی طبیعی و بازگشت پذیر اقلیم می باشد و تقریبا در تمامی رژیم های آب و هوایی رخ می دهد. کارایی یک سیستم پیش بینی خشکسالی با انتخاب صحیح شاخص خشکسالی، یک توضیح عینی و اجمالی از وضعیت های خشکسالی را ایجاد می کند. در این تحقیق به بررسی خشکسالی شرق اردبیل پرداختیم، بدین منظور داده های آب زیرزمینی به عنوان داده های اصلی انتخاب گردید. سپس با استفاده از شاخص GRI روند خشکسالی طی سالهای ۸۹-۱۳۶۹ مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از GIS روند تغییرات برای سالهای ۸۹ و ۱۳۶۹ تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که با گذشت بر زمان میزان خشکسالی افزوده می گردد