سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا عبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

پلایای میقان به فرم حوضه درون قاره ای بسته ای می باشد که در۱۵کیلومتری شمال شرق شهر اراک واقع شده است به منظور مطالعه شورابه ها و بررسی تحولات و کیفیت شیمیایی شورابه با حفر چاهک هایی درسطح پلایا ۱۹ نمونه شورابه برداشته شد با انجم آزمایشات شیمی برروی شورابه ها ترکیبات یونی شورابه ها مشخص گردید ترکیب شیمیایی شورابه های پلایای میقان عمدتا خنثی بوده و کاتیون های موجود درشورابه ها به ترتیب فراوانی شامل : سدیم، منیزیم، کلسیم و پتاسیم و انیون ها شامل کلر، سولفات و بیکربنات بودند بررسی تجزیه شیمیایی آبهای ورودی بیانگر این واقعیت است که این آبها دارای نسبت مولی HCO3<<Ca+Mg بوده و دارای تیپNa-(Ca)-(Mg) SO4-Cl-(CO3) می باشد که درطی تکامل ژئوشیمیایی و ته نشست کانی های تبخیری به شورابه های با تیپNa-Cl-SO4 تبدیل شده اند برای بررسی تحولات شیمیایی شورابه های پلایا آبهای زیرزمینی موجود در اطراف کویر که تنها آبهای تامین کننده یونهای مورد نظر دراین منطقه هستند مورد بررسی قرارگرفتند و رابطه آنها با شورابه منطقه بررسی گردید.