سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فاریابی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرالله کلانتری – دکترای هیدروژئولوژی، استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد نگارستانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی، شرکت سهامی آب منطقه ای استان کرمان

چکیده:

رودخانه هلیل رود مهمترین رودخانه استان کرمان است و نقش مهمی در تامین نیاز آبی منطقه ایفا می کند، بنابراین مطالعات ارزیابی کیفی آن اهمیت ویژه ای دارد. دراین تحقیق با استفاده از نتایج آنالیز آب در ایستگاههای آبسنجی موجود در منطقه، روند تکامل هیدروشیمیایی آب در مسیر این رودخانه مورد مطاله قرار گرفته است. همچنین از نمودارهای هیدروشیمیایی مانند دیاگرام پایپر و سری های مکانی جهت بررسی رون تغییرات کیفی آب رودخانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که میزان مجموع املاح از ارتفاعات به سمت دشت در مسیر رودخانه افزایش می یابد که علت این امر انحلال مواد موجود در مسیر رودخانه در آب است. از مهمترین عوامل موثر در تکامل هیدروشیمیایی آب رودخانه می توان به بارندگی، عکس العمل بین رسوبات با آب رودخانه و تبخیر سطحی اشاره کرد.