سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد امامی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید عرفان منش – رئیس سابق اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان
وحید مزینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پسماندهای عادی تولید شده در شهرها در مقایسه با سایر انواع پسماند، تولید بیشتری دارند و علی رقم خطرزایی کمتر، تأثیرات زیست محیطی قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. در کلانشهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ جمعاً به میزان ۶۴۹۱۶۶ تن زباله عادی شامل پسماندهای خانگی، پسماندهای فضای سبز شهری، و نخاله های ساختمانی تولید شده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن نوع کاربری اراضی در مناطق مختلف شهرستان اصفهان و جمعیت ساکن در هر منطقه، میزان زباله تولیدی طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ به صورت ماهانه برای هر منطقه تعیین شده است. به عنوان مثال میزان تولید کل پسماند عادی در منطقه ۷ در سال ۱۳۸۶ نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده که ناشی از تمرکز بیشتر جمعیت در این منطقه است. در نهایت روند تولید پسماند شهری طی سالهای مذکور در ماههای مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه روند تولید پسماند با روند افزایش جمعیت نشان می دهد تولید زباله سرعت بیشتری نسبت به نرخ رشد جمعیت دارد. آنالیز ضایعات کارخانه کود کمپوست سازمان بازیافت شهرداری اصفهان (سال۱۳۸۵)، بیانگر وجود ۴۵ درصد وزنی مواد آلی و مابقی آن از اجزاء قابل بازیافت می باشد که وزن کل ضایعات این کارخانه ۲۱۰ تن در روز برآورد شده است.