سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالکریم عباسی دزفولی – عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
رضا منابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی ومدیریت ساخت
علی سلیمانی ورپشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی ومدیریت ساخت

چکیده:

باتوجه به افزایش روز افزون استفاده از خودروها،به تبع آن تولید لاستیک های فرسوده نیز افزایش پیدا نموده است. بعنوان مثال تنها در ایالات متحده هر سال ۲۷۰ میلیون لاستیک فرسوده تولید میگرددودر کشور ما نیز تخمین زده میشود که هر سال بیش از ۱۰ میلیون تایر فرسوده از دایره مصرف خارج شود.بازیافت این لاستیک ها وپژوهش در خصوص استفاده بهینه از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از راههای موثر استفاده وکاربرد این مواد در مهندسی عمران است. در این مقاله سعی شده است روند بازیافت لاستیک های فرسوده با توجه به بازدید عینی صورت گرفته وهمچنین ذکر برخی از تحقیقات صورت گرفته در خصوص بررسی خصوصیات بتن حاوی ذرات خرده لاستیکی واستفاده خرده لاستیک در آسفالت آورده شودودر نهایت تولید آزمایشی جدول پرسی با استفاده از خرده لاستیک صورت گیرد