سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالخالق وادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
نسرین روغنی زاده گان – دانشجوی کارشناسی ارشد
لیلا ابراهیمی قوام آبادی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سیدجواد فاطمی – رئیس گروه فرهنگی و خدمات عمومی شهرداری مشهد

چکیده:

شهرک بعثت در۲۵ کیلومتری بندرصنعتی ماهشهر درجنوب شرقی استان خوزستان و شهرک مسکونی کارکنان صنایع پتروشیمی ماهشهر بوده که همانندسایر مناطق کشوربا مشکل مواد زائد جامد شهری مواجه می باشد دراین پژوهش به بررسی روند تولید زباله شهری در بازه زمانی ۴ ساله ازسال ۸۶ تا ۸۹ مورد مطالعه می باشد ابتدا آماری جمعیت و خانوار را بدست آورده سپس از طریق آنالیز و شمارش کامیونها و توزین آنها تناژ زباله شهری مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده از آنالیز ها نشان میدهد که رشدجمعیت درشهرک بعثت از ۱۳۲۵۰ نفر درسال ۱۳۸۶ به حدود ۱۷۲۵۰ نفر در سال ۸۹ و میزان تناژ مواد زائد جامد شهری بدون احتساب ضایعات باغی و نخاله ساختمانی از ۷/۳ تن درسال ۸۶ به ۱۲/۲۶ تن در سال ۸۹ بدست آمده و می توان نتیجه گرفت که با توجه به نرخ رشد جمعیت و سرانه مواد زائد جامد شهر یو پیش بینی توسعه اقتصادی و اجتماعی تا سال ۹۵ میزان جمعیت به ۲۱۷۵۰ نفرو تناژ مواد زائد جامد شهری بدون احتساب ضایعات باغی و نخاله ساختمانی به ۱۵/۴۷ تن خواهد رسید که نیاز به برنامه ریزی و اجرای طرح مدیریت پسماند درسطح شهرک بعثت می باشد.