سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی قنبریان – کارشناس ارشد مدیریت دانش – قرارگاه سازندگی نوح
علیرضا سلطانکوهی – مدیر دایره سازه های دریایی – قرارگاه سازندگی نوح
علیرضا محمدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی – موسسه عمران ساحل

چکیده:

اسکلهها از مهمترین سازههای دریایی هستند که عمدتاً برای پهلوگیری شناورها و کشتیها، باراندازی و بارگیری انواع کالاها و همینطور سوار وپیاده شدن مسافر احداث شده و از نظر شکل سازه به شمع و عرشه، سپری و وزنی دستهبندی میشوند. برای ساخت اسکلههای شمع و عرش همیتوان از انواع شمعها نظیر: چوبی، فولادی، بتنی و … استفاده نمود که هر یک از آنها با توجه به شرایط محل اجرا از قبیل پدیده خوردگی وکاهش عمر مفید در محیط دریایی، دشواریهای کاری و نحوه کوبش، تطویل شمع و هزینههای اجرایی دارای مزایا و معایبی میباشند . در این مقاله انواع شمعهای مورد استفاده برای کوبش جهت احداث اسکله معرفی شده و به مزایا و معایب هر یک اشاره میشود. در ادامه نیز شمعهای پیشتنیده سانتریفوژ معرفی شده و بعنوان موضوع اصلی مورد بررسی قرار میگیرد. مراحل مختلف روند تولید این شمعها و مزایای بکا رگیریآنها شامل: مقاومت بالای بتن مصرفی، مقاومت زیاد نسبت به خوردگی (دوام زیاد) -که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار سازههای دریایی داشته باشد – ، امکان اتصال ساده و سریع شمعها در محل اجرا، وزن واحد طول نسبتاً کم، کاهش زمان کسب مقاومت اولیه لازم برای کوبش و … از جمله مواردی است که با استفاده از تجارب موفق سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان کارفرما و قرب نوح (ع) – موسسه عمران ساحل به عنوان پیمانکار در ساخت اسکله ۱۵۰۰۰۰ تنی پاناماکس در بندر امام خمینی – با بکارگیری شمعهای پیشتنیده سانتریفوژ – به آنها پرداخته میشود