سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید وحدت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه پور – استادیار گروه خاکشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی هادی فرپور – دانشیار گروه خاکشناسی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزین ناصری – استادیار گروه اکولوژی ، مرکز بین المللی علوم ، تکنولوژی پیشرفته و علو

چکیده:

باطله های حاصل از کارخانه زغال شویی منجر به آلودگی زیست محیطی قابل توجهی می شود . تعیین سطح آلودگی در مکان های آلوده به دلیل نیاز به تعداد نمونه های لازم برای بررسی آلودگی هزینه بر می باشد . در این تحقیق از داده ی سنجنده های MSS(سال ۱۳۵۵) ، TM ( سال ۱۳۶۶ ) و ETM+ ( سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴) جهت بررسی روند توسعه آلودگی خاک به وسیله کارخانه زغالشویی زرند استفاده شد. تمامی تصاویر به صورت نظارت شده و با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی شده و عملیات پس پردازش انجام شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که منطقه تحت تاثیر باطله های کارخانه در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ به ترتیب سطحی حدود ۲۰/۵ و ۹۱/۷ و ۱۷۶/۸ و ۲۰۸/۰ هکتار را به خود اختصاص داده است . نتایج نمایانگر تاثیرات مخرب زیست محیطی بر روی کاربری اراضی می باشند که تحت تاثیر باطله های کارخانه زغالشویی قرار دارند. همچنین اضافه شدن سالیانه ۴۰۰ هزار تن باطله ی زغال سنگ در منطقه باعث می گردد در مدت کمی اراضی زیادی زیر باطله ها دفن گردد و باعث تغییر کاربری اراضی در منطقه شود.