سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال ناصری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

شناخت و پیشرفت و ارایه راهکار نوین در هیچ زمینه وپدیده ای بدون در نظر گرفتن و تحقیق در روند شکل گیری و تاریخی آن ممکن نیست.از این رو این پژوهش به بررسی مفهوم توسعه اقتصادی در بستر تاریخ پرداخته و همچنین ضمن اشاره به دیدگاهای مهم و مطرح در آن،دیدگاه رادیکال را نیز مورد بررسی قرار میدهد.این بررسی تاریخی و پژوهش در دیدگاه ها تحت نظریه های صاحب نظران علم توسعه و اقتصاد مورد تحقیق قرار گرفت است که دارای نظریاتی در هر سه دیدگاه سنتی و رادیکال و اصلاح طلب بودند.از بررسی روند تاریخی دیدگاه ها می توان نتایج مهمی در باب توسعه و چگونگی و دلایل تغییر در مفهوم و در برخی موارد به تغییر ماهیت آن دست یافت.اما شاید مهمترین نتیجه بدست آمده از این بررسی روند را بتوان به نقش کشور های توسعه یافته در صادرات فرمول های توسعه به کشورهای فقیر دانست که غالبا و در اکثر قریب به اتفاق با شکست کامل برنامه،و حتی بیشتر وابسته کردن این کشورها به کشورهای توسه یافته همراه بوده است.