سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مساح بوانی – عضو هیئت علمی گروه آبیاری پردیس کشاورزی ابوریحان
احمد هراتیان عرب – دانش اموخته کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه رازی

چکیده:

با اشکار شدن اثر افزایش غلظت گازهای گلخانه ای جو در تغییر اقلیم مدلهای جهانی اقلیم GCM برای براورد میزان این تغییرات در اینده گسترش یافتند قدرت تفکیک پایین این مدلها کاربرد آنها را در ارزیابی تغییر اقلیمی نوواحی کوچک مقیاس محدود کرده است اکثر این مدلها دارای قدرت تفکیک بین ۲ الی ۴ درجه در طول و عرض جغرافیایی ۲۰۰ الی ۴۰۰ کیلومتر هستند لذا جهت استفاده از این داده ها برای مقیاس های کوچکتر لازم است تا تکنیکهای مختلف ریزگردانی downscaling در سطوح ایستگاهی اجرا شوند دراین تحقیق روش ریزگردانی اماری مبتنی بر وایازی برای مدل کردن بارندگی و دمای روزانه شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای پرجمعیت است و استراتژیک غرب ایران که از دیرباز دارای مشکلات تامین اب در بخش آشامیدنی و کشاورزی بوده است استفاده گردید. محاسبات ریزگردانی اماری با استفاده ازمدل SDSM انجام گرفت.