سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا رشیدیان – دانشگاه تهران ، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
کبری رفیعی – دانشگاه تهران ، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
پروین رفیعی – کارشناسان سازمان هواشناسی کل کشور

چکیده:

افزایش دما در کره زمین اثرات زیانباری در سطح زمین داشته و موجب تغییر در الگوهای بارش در سراسر جهان گردیده است . هدف از این تحقیق بررسی روند تغییر اقلیم با توجه به شبیه سازی داده ها در سال های آینده و مقایسه این پارامتر ها با شرایط کنونی در ایستگاه های مورد مطالعه استان سمنان از قبیل گرمسار ، شاهرود و سمنان می باشد . برای این منظور در تحقیق حاضر از نرم افزار Lars.WG مدل HADCM3 سناریوی A2 برای سال های ۲۰۳۰-۲۰۱۰ میلادی استفاده شده است .در این مدل پارامتر های اقلیمی به صورت روزانه از قبیل دمای کمینه و بیشینه ، بارش و تابش مورد استفاده قرار گرفت . نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب است که در استان سمنان در طی بازه رمانی تعیین شده ۱۶٫۷ درصد افزایش بارش نسبت به داده های مشاهداتی خود خواهد داشت و در کل در حدود ۱٫۱ درجه سانتی گراد افزایش دما خواهد داشت . که این افزایش دما نیز در الگو های بارش تاثیر گذاشته و بیشتر بارش ها بصورت باران و گاهی اوقات باران های سیل آسا خواهد بود . با توجه به تحقیقات انجام شده آمده افزایش دما در مناطق مختلف کشور از غرب به شرق تغییر ات بیشتری داشته و گرمتر می گردد .