سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید قنبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
ساره پورموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محدوده مورد بررسی منطقه ایذه پیون واقع در دشت ایذه میباشد . در این مطالعه توصیفی، داده های مربوط به پارامترهای کیفی آب چاههای عمیق منطقه از جمله کاتیونهاCa , Mg , Na , Kآنیونها pH و (SO4, Cl, HCO3, CO3 است که در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ از سازمان آب و برق خوزستان استخراج شده است و روند تغییرات آنها در این دوره زمانی به منظور استفاده برای آبیاری بررسی شده است