سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید ذوالعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باه
غلامعباس بارانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دشت مشهد در شمال شرقی ایران واقع شده است. بررسی روند تغییرات کیفی آب زیر زمینی این دشت در طی دوره ۹ ساله از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ انجام شده است. در بررسی مشخصات کیفی آب، نتایج آنا لیز شیمیایی چاههای دشت مشهد مطالعه و با توجه به میزان هدایت الکتریکی، اسیدیته، سختی کل و یونهای Ca2+ ، Mg2+ ، Na+ ، K+، HCO3- ، CO32- ، Cl- و SO42- جهت ۱۰ ناحیه در نظر گرفته شده دشت. نمودارهای ویلکوکس، شولر و کالینز جهت ابتدا و انتهای دوره آماری تهیه و تفسیر شده است که این نمودارها توسط نرم افزار hydrochemistry (هیدروشیمی) ترسیم شده اند. و همچنین تا حد امکان اطلاعاتی مربوط به این نرم افزارمنعکس گردیده است. و بالاخره به طور کلی آب زیر زمینی منطقه مورد مطالعه هم از نظر شرب وهم از نظر کشاورزی دارای کیفیت مطلوب بوده و از سال ۷۵ تا ۸۳ دچار افت کیفیت شده است. همچنین از روی دیاگرام کالینز مشخص شد که، یون های Na و Cl بیشترین غلظت را در آب زیرزمینی دشت مشهد دارا می باشند.