سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین رمضانپوراصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی بهرامی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش که بر روی دو ایستگاه حاشیه رودخانه زهره ( پاییز ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۳۸۸ ) انجام شد، بر اساس استاندارد و توصیه های موجود برای آبیاری محصولات کشاورزی از جمله طبقه بندی ویلکوکس، کیفیت آب در هر ایستگاه وتغییرات زمانی و مکانی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی بیانگر این موضوع است، که رودخانه زهره در بازه ایستگاه حاج قلندر – ایستگاه پل زهره، به طور متوسط دارای آب با طبقه کلاسC4-C3 می باشد. در تابستان ۱۳۸۷ کلاس آن به طبقه کلاسC4-S4 تغییر یافته است که نشان دهنده تأثیر سوء خشکسالی بر کیفیت آب است. همچنین مقادیر پارامترهای کیفی آب مانند سولفات، اسیدیته، سدیم قابل جذب وکلر در اثر خشکسالی های اخیر افزایش یافته است. نهایتاً می توان نتیجه گرفت که در این بازه ی ۴۶ کیلومتری کیفیت آب رودخانه زهره برای آبیاری نامناسب است و در صورت استفاده علاوه بر کاهش محصول، باعث کاهش کیفیت خاک نیز خواهد شد. دلایل کاهش کیفیت آب در این بازه را می توان وجود سازند گچساران در مسیر جریان رودخانه و کاهش دبی رودخانه در اثر خشکسالی های اخیر دانست.