سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فواد معافی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، گروه جغرافیا ، دا
راضیه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ، گروه جغرافیا ، دا

چکیده:

تاسیسات گردشگری یکی از مهمترین اشکال عرضه در صنعت گردشگری محسوب می شوند و بیشترین درآمد زایی را برای جوامع میزبان دارند.یکی از مسائل مهم در زمینه گردشگری چگونگی وضعیت روند تغییرات این تاسیسات و شناخت کمبودهای آنها در نواحی مختلف کشور و توزیع متعادل این تاسیسات و تسهیلات در سطح آن کشور می باشد. دراین پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از روشهای توصیفی – تحلیلی ، نحوه پراکنش فضایی تاسیسات در سطح کشور و سپس روند تغییرات تاسیسات گردشگری در استانهای کشور با استفاده از تکنیک ایزارد بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ بررسی شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد روند تغییرات هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی در طی این دوره در وض عیت مطلوبی قرار داشته بطوریکه تغییرات این تاسیسات در تمامی استانها از میانگین کشور بالاتر است ، ولی در برخی از استانها از میانگین استانی پایینتر میباشد. همچنین در روند تغییرات مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی بین راهی با اینکه در برخی از استانها این روند از میانگین استانی بالاتر بوده است ، ولی در تمامی استانها از میانگین کلی کشور پایینتر است و توسعه و افزایش تعداد این تاسیسات را ضروری می نماید.