سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا مشروفه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه صفری هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
رامین علایی روزبهانی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گروه محیط زیست

چکیده:

در سال ۱۹۷۳ قبل از زهکشی و انتقال آب مساحت هورالعظیم ۲۴۳۵۰۰ هکتار بودها ست بنابراین مساحت ثبت شده در کنوانسیون رامسر ۵۶ درصد مساحت واقعی تالاب را تشکیل میدهد دراین پژوهش مساحت توده های آبی و پوشش گیاهی تالاب هورالعظیم واقع در استان خوزستان با استفاده ازتصویر سنجنده TM مربوط به ژوئن تیرماه ۱۹۹۱ و تصویر IRS مربوط به اکتبر ۲۰۰۷ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و میزان کاهش مساحت توده های آبی و پوشش گیاه تالاب هورالعظیم از تصاویر ماهواره ای استخراج شدکه مساحت تالاب از ۹۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۹۹۱ به حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع در سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.