سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام خاکسار –
محمد اعلانژاد –
مرجان خاشعی –
رعنا فقهی –

چکیده:

ورود مواد آلی ، آب را آلوده ساخته و محیط را برای رشد میکرو ارگانیسم ها فراهم می سازد .وجود میکروارگانیسم ها در آب از طرفی باعث انجام چرخه عناصر در آب شده و از طرف دیگر می توانند پدیده های نا مطلوبی نظیر تولید بلوم ویا ایجاد بالکینگ مواد در آب های طبیعی را باعث گردند . تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران و از نظر وسعت تقریبا ۲۸ % مساحت کل تالابهای کشور را تشکیل می دهد . اجرای طرحهای مدیریت منابع آب در استان خوزستان ، پروژه های سد سازی وانتقال آب از سرچشمه ها ، همچنین رشد جمعیت وبه تبع آن افزایش تخلیه پسابهای شهری و صنعتی و از یک طرف تخلیه زهابهای کشاورزی ، احداث پتروشیمی و کارخانه فولاد در آینده نزدیک در پهنه تالاب سرنوشت نابهنجاری را در تالاب شادگان رقم خواهد زد.بررسیهای دوره ای اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان طی سالهای گذشته تاکنون وبا شروع دوره خشکسالی بازدید ها و بررسیها را گسترده تر نموده وحاصل این بررسیها گزارش زیر میباشد