سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جابر سلطانی – استادیار دانشگاه ملی زابل
مسعود بحرینی مطلق – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت منابع آب
میلاد کیانی –
میثم امیری –

چکیده:

تهیه نقشه های بهنگام تغییرات شوری و املاح می تواند گام مهمی در بهره برداری صحیح از منابع آب باشد دراین مطالعه کیفیت آب زیرزمینی شهرستان شیراز در دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ با استفاده از اطلاعات کیفی ۱۷۲ حلقه چاه براساس طبقه بندی ویلکوکس درمحیط GIS با روش درون یابی کریجینگ انجام گرفت نتایج نشان داد تغییرات مساحت کلاس C4S1 از ۱۷/۹ درصدبه ۴۶ درصدافزایش یافته است کلاس C3S1 از ۵۳ درصد به ۴۷ درصد کاهش و کلاس C4S2 نیز از ۲۲ درصد به ۱/۸ درصد کاهش یافته است با توجه به نقشه های بدست آمده براساس طبقه بندی ویلکوکس چنین به نظر می رسد که کیفیت اب برای شهرستان شیراز با گذشت زمان بهبود یافته است.