سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن کریمی – کارشناس هواشناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی
محمدناصر هاشمی – کارشناس ارشد هواشناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی
مهدی نایبی – کارشناس اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مرکزی

چکیده:

در طول تاریخ آب و هوایی، کره زمین بطور متناوب در تغییر تدریجی و گاه ناگهانی بوده است بطوریکه در ۲ میلیون سال گذشته در حدود ۲۰ دوران یخبندان و بین یخبندان در زمین رخ دادها ست اگرچه در ان زمان انسان در بروز این تغییرات هیچ نقشی نداشت ولی امروزه در بروز تغییرات آب و هوایی و دمایی کره زمین جایگاه رفیعی را برای خود بدست آورده است ! در سالهای اخیر نسبت به تغییرات اب و هوایی و اقلیمی کره زمین توجه زیادی معطوف گردیده است چرا که این تغییرات بطور مستقیم و غیر مستقیم بر روی زندگی انسان منشاء اثرات ناخوشایندی می شوند ازدیاد غلظت گازهای گلخانه ای، یکی از عواملی است که باعث بروز رخدادهای اقلیمی و تغییرات آب و هوایی در کره زمین شده است، و اثرات مخرب آن بر زندگی انسانها، کشاورزی، توریسم، صنعت و حمل ونقل خصوصاً در مناطق پر جمعیت جهان نگران کننده است. افزایش سطح گازهای گلخانه ای در جو، باعث تشدید پدیده گلخانه ای شده و در پی آن افزایش دمای سطح زمین، ذوب شدن کوههای یخی در قطبین، افزایش دمای آب اقیانوس و انبساط حاصل از آن و به طبع بالا امدن سطح اب دریاها و اقیانوسها و زیراب رفتن سواحل کم ارتفاع و جزایر شده است. بیشتر گازهای گلخانه ای از طریق احتراق سوختهای فسیلی و واکنشهای فتوشیمیایی، وارد جو می شوند برای مثال، غلظت دی اکسید کربن موجود در جو کره زمین از ۲۹۰ قسمت در میلیون ppm در سال ۱۹۰۰ میلادی به حدود ۳۳۰ قسمت در میلیون در سال ۱۹۷۵ و در سالهای اخیر به ۳۸۰ قسمت در میلیون رسیده است و اگر مقدار مصرف سوختهای فسیلی در حد مصرف سال۱۹۷۵ باقی بماند و افزایش پیدا نکند، نرخ رشد غلظت دی اکسید کربن به مقدار ۱٫۵ قسمت در میلیون که تقریباً معادل ۳ میلیون تن کربن است، در سال افزایش خواهد داشت.