سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود فاضلی سنگانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
احمدرضا پیله وری شهری – دانش آموخته خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
اسماعیل عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

عوامل مؤثر در شور شدن خاک شمال آب و هوا، موادمادری، توپوگرافی و انتقال املاح به وسیله باد می باشند. مکانیسم انتقال نمک در طول پروفیل خاک به دو صورت صعودی و نزولی است که در حالت اول نمک در سطح و در حالت دیگر در عمق پروفیل تجمع پیدا کرده و امکان ایجاد افق سالیک را به وجود می آورد. در این مطالعه روند تغییرات شوری و مکانیسم انتقال نمک تحت تأثیر توپوگرافی و تأثیر آن در رده بندی خاک از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از میزان هدایت الکتریکی در دو) عمق از ۴ پروفیل واقع در یک شیب ارتفاعی از اراضی حوزه دولاب- ابراهیم آباد یزد مورد بررسی قرار گرفت. از پروفیل ۱ واقع در بالادست حوزه ) به سمت پروفیل ۴ (واقع در پایین دست دست حوزه) از میزان ارتفاع کاسته می شود. نتایج حاصل از اندازه گیری هدایت الکتریکی پروفیل ها در دو عمق سطحی و زیرین نشان می دهد که با کاهش ارتفاع میزانEc عمق سطحی بیش از عمق زیرین می باشد، که بیانگر وجود مکانیسم انتقال صعودی نمک است. بر اساس اطلاعات موجود، عمق سطح آب زیرزمینی منطقه نیز از بالا دست حوزه به سمت پایین دست کاهش پیدا می کند، رده بندی پروفیل ها وجود افق سالیک سطحی را برای پروفیل شماره ۴ نشان می دهد