سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جعفری تلوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سونیا صادقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فروغ علیزاده صنمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با توجه به آنکه تغییرات سطح اب زیر زمینی محدودیت ها و خطراتی را برای نسل اینده در پی خواهد داشت لذا مطالعه و تحقیق در مورد این تغییرات همواره ضروری می باشد. اختلاف بین برداشت و تغذیه آب زیرزمینی موجب نوسان سطح اب زیرزمینی خواهد شد. همچنین وجود آببندان بعنوان یکی از محلهای ذخیره اب تاثیر مستقیمی بر سطح آب زیرزمینی دارد. در این مقاله نوسانات بلند مدت سطح اب زیرزمینی تعدادی از چاههای دشت قائمشهر در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر عوامل برداشت و وجود آببندان بر نوسان سطح اب بررسی شده است. این مناطق طی سالهای آماری دارای نوسانات سطح آب بوده و با گذشت زمان سطح آب زیرزمینی در آنها پایین رفته که این نوسانات به عوامل مختلفی از جمله برداشت بی رویه بستگی داشته است. لذا بر اساس نتایج حاصله راهکارهایی برای کاهش نوسان سطح اب زیرزمینی برای بهره برداری پایدار از ذخایر آب زیرزمینی ارائه شد.