سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مریم میرمشتاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرضا خالدیان – هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

چکیده:

رودخانه سفید رود در اقتصاد استان گیلان تولید انواع محصولات کشاورزی و تامین آب شرب نقش مهمی برعهده دارد توسعه فعالیت های انسانی – کشاورزی – صنعتی و گسترش اماکن مسکونی درچند دهه اخیر در حوضه سفید رود و تولید پسابهای حاصل ازاین کاربریها سبب شده که الاینده ها وارد سفید رود و در نهایت دریای خزر گردد این حالت وضعیتکیفی رودخانه و اکوسیستم و موجودات آن را به مخاطره افکنده هدف ازاین مطالعه بررسی روند تغییرات زمانی شاخصهای کیفی آب در حد فاصل ورودی رودخانه به استان و خروجی آن به دریای خزر و مقایسه آنها با استانداردهای کیفی آبهای سطحی می باشد بدین منظرو نمونه برداری از ایستگاههای تعیین شده در سد منجیل و پل استانه از بهمن ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹ بطور ماهیانه بعمل آمد و پارامترهای اکسیژن محلول حرارت، کدورت، نیترات، امونیم، فسفات و PH اندازه گیری شدند. نمونه برداری و تمامی آزمایشات براساس روشهای استاندارد در کنتاب استاندارد سازمان بهداشتجهاهنی انجام گرفت و برای مقایسه اماری نتایج از آزمون t-student و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.