سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جواد کرامت –
محمد حجت الاسلامی –

چکیده:

دراین مطالعه با استفاده از دوربین دیجیتال کامپیوتر و نرم افزار فتوشاپ رنگ مواد غذایی اندازه گیری و تحلیل گردیده است با استفاده از این روش میانگین و توزیع رنگ با استفاده از پارامترهای ، a bو L تعیین می شود اثر تغییرات میزان هیدروکلوئید کاراجینان در دو سطح ۰و۰/۰۱ درصدو تغییرات نسبت جایگزین کردن شیر با شیرسویا در ده سطح با اختلاف ده درصد از ۰ تا ۱۰۰ درصد شیرسویا برتغییرات رنگ دسرسویا درروز دوم و روز هفتم نگهداری مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد که با افزایش درصد شیرسویا مقدار L,a کاهش و b افزایش می یابد هنگامی که از هیدروکلوئید استفاده نمی شود این مقادیر بالاتر از زمانی است که از آن استفاده م یشود.