سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد چاخرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار گروه آبیاری و زه کشی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

کارشناسان معتقدند که موضوع اب مساله امروز و چاش فردای ما بوده و بدلیل این که تبخیر- تعرق عامل اصلی در مصرف منابع آب می باشد آگاهی از تغییرات آن این امکان را می دهد که در پروژه های آبی وضعیت اینده را پیش بینی نماییم. محقق بسیاری در نقاط مختلف جهان به بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق پرداخته اند. ما در اینجا به بررسی چند تا از تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته ایم . ماهیت تغییرات‌ آب و هوایی این است که روند مشخصی برای نقاط مختلف جهان ندارد بنابراین روند مشخصی برای تبخیر- تعرق گیاه مرجع در جهان وجود نداشته و به نظر می رسد که تابعی از موقعیت جغرافیایی و طول دوره آماری مورد مطالعه بوده است. همچنین در بیشتر مناطق مورد مطالعه روند آن با روند درجه حرارت نیز در یک جهت نبود. و همچنین با بررسی داده های ایستگاه گلمانخانه حاصل آمد که روند تبخیر از سطح دریاچه ارومیه کاهشی بوده و روند خاصی در بارندگی ۱۲ سال اخیر مشاهده نشد.