سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسرین کوهستانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

چکیده:

مقدار بارندگی از مهمترین مشخصه های اقلیمی هر منطقه است این مشخصه اقلیمی از متغیر ترین پارامترهای اقلیمی است که بر منابع آب یک منطقه نیز بطور جدی تاثیر گذار است درمواردی ممکن است تغییرات موجود در بارندگی یک منطقه به تغییر در روند وقوع بارندگی تبدیل شده و باعث شود که بتدریج بارندگی یک منطقه در طول زمان کاهش و یا افزایش یابد به منظور بررسی وجود روند در یک سری زمانی روشهای اماری پارامتری یا غیر پارامتری متعددی وجود دارد دراین تحقیق برای بررسی روند تغییرات درازمدت بارندگی ماهانه، فصلی و سالانه در مناطق کم باران استان گلستان از دو ازمون کمترین مربعات خطا و والدوولفوتیز استفاده شد به این منظور تعدادی از ایستگاههای باران سنجی در سطح شمال استان گلستان که تا پایان سالی ابی ۸۶-۸۵ حداقل ۳۰ سال امار ثبت شده بارندگی داشتند انتخاب شدند.