سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کبری شجاعی زاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
سحر علیخانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
علی هاشمی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

آسیب پذیری منابع آب و حساسیت آنها دربرابر تغییر اقلیم ازجمله چالشهای مهمی است که درسالهای اخیر نظر دولتمردان و پژوهشگران علوم آب و … را به خود جلب نموده است یکی ازعناصر اقلیمی که نوسان و ناپایداری زیادی دارد بارش می باشد که دراین مقاله به بررسی این عنصر اقلیمی بارش درشهر یزد پرداخته شده نتایج نشان داد که روند کاهشی بارش یزد خشکسالیها و کم آبهای سالهای اخیر و به تبع آن افت شدید سطح آبهای زیرزمینی این منطقه را دربرداشته است.