سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه بحری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد
فاضل شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد
مهسا پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه یزد

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های جهانی است که در سطح ناحیه ای، ملی و حتی جهانی تاثیرات نامطلوبی را در سیستم های اقتصادی، اجتماعی، زیستی و… بدنبال دارد که همین امر باعث توجه بیش تر به مسئله تعیین اقلیم شده است. در این زمینه روش های مختلفی توسط دانشمندان مختلف ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها طبقه بندی اقلیمی دومارتن می باشد. در این روش با استفاده از آمار میانگین سالانه دما و میانگین سالانه بارندگی ضریب خشکی منطقه تعیین می شود و بر اساس ضریب خشکی، منطقه مورد نظر در یکی از اقلیم ها طبقه بندی می شود. هرچه ضریب خشکی کمتر باشد اقلیم منطقه خشک تر می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش دومارتن ضریب خشکی برای سه ایستگاه گرگان، یزد و بندرعباس محاسبه شد. براساس نتایج بدست آمده در یک دوره پنجاه ساله آماری (۲۰۰۵-۱۹۵۵)، اقلیم دو ایستگاه یزد و گرگان خشک تر شده است.