سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ضیائ الدینی – استادیار گروه گیاه پزشکی ، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمدامین جلالی – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
ملیحه لطفی – استادیار گروه گیاه پزشکی، ددانشگاه ولی عصر و رفسنجان
عیسی اسفندیارپور بروجنی – استادیار گروه علوم خارک ، دانشکده ولیعصر رفسنجان

چکیده:

کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae) یکی از آفات مهم دامنه وسیعی از محصولات وجود در سراسر دنیا و مهم‌ترین آفت باغ‌های انار ایران می‌باشد در این آزمایش میزان تخم ریزی در روزهای مختلف و در دو دوره نسبی ۷۰ ± ۱۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت او یک نشان داد هر جهت کامل، در شب اول خروج از شفیره جفت‌گیری و از شب دوم شروع به تخم ریزی می کنند اوج تخم ریزی در روز سوم خروج از شفیره ، و حداکثر تعداد تخم گذاشته شده در سه روز اول و در نیمه اول دوره تاریکی مشاهده گردید روند تخم ریزی تا قبل از مرگ حشره ادامه داشت و در طی دوره روشنایی، عمل تخم ریزی مشاهده نگردید بیش ترین تخم گذاشته شده به وسیله یک حشره ماده ۳۶۸ تخم و با میانگین ۲۷۳± ۳۵ تعیین گردید . به طور کلی ، نتایج بیان کننده وجود یک فعالیت دوره ای روزانه در رفتار تخم ریزی کرم گلوگاه انار می باشد.