سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژده نظرزاده دناک – مسئول دایره اشخاص شعبه مرکزی بیمه آسیا اهواز

چکیده:

بازاریابی درشرایط بحران بازار جهان امروز نیازمند تدابیری خاص و ویژه و دگرگون کننده می باشد بحران بازار تمامی کشورهای جهان را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده است این بحران فرصتی نو و خاص جهت بازاریابان حرفه ای بوجود آورده است تا بتوانند خود را در ارزیابی با دیگران به طرز برجستهای با حفظ آرامش و نشان دادن واکنش مناسب نمودار نمایند. جهت بقا و ماندگاری در بازار بحران زده صنعت بیمه که رقابت به نوعی از اصول اخلاقی و حرفه ای ان خارجشده است نیازمند همین بازاریابان حرفه ای می باشد که با فروش صحیح فرهنگ نیمه خفته بیمه کشورمان را به ارامی بیدارنمایند و این مساله با استمرار ارزیابی بازاریابی صنعت بیمه همراه می باشد لذا دراین مقاله به نکاتی در مسیر تحول بازاریابی و فروش بیمه اشاره شده که امید است بتواندراهنمای کوچکی دراین مسیر سخت باشد البته قابل ذکر است تغییرات اساسی درسالیان اخیر درصنعت بیمه با آزادسازی نرخ ها تنوع و توجه بیشتر به خدمات و خواست مشتریان که باعث آسایش خاطر ملموس تری درجامعه گشته است قابل تقدیر و تشکر می باشد.