سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ولی پور – کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب خوزستان و مدرس دانشگاه پیام نور اهواز
حسین سخایی راد – کارشناس ارشد سازه های آبی و رئیس هیأت مدیره شرکت مهندسین مشاور سامان آ

چکیده:

اصلاح خاکها یکی از دغدغه های دست اندرکاران بخش کشاورزی برای توسعه پایدار و یکی از راههای توسعه کمی به حساب می آید این مطالعه در جنوب خوزستان واقع در ۳۵ کیلوم تری شمال آبادان انجام گردید . جهت بررسی وضعیت خاکهای منطقه با حفر پروفیل از اعماق ۲۰-۰ ، ۴۰-۲۰ ، ۶۰-۴۰ ، ۸۰-۶۰ و ۱۰۰-۸۰ سانتی متری نمونه خاک تهیه و پس از تجزیه آن در آزمایشگاه و محاسبه مقادیر CEC، ECe,SAR ESP و… به مطالعه آن از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پرداخته شد. این پژوهش به صورت طرح بلوک های کاملاً تصادفی با ۳ تیمار (اجرای ۱ متری اجرا * شخم عمیق، افزودن ماده اصلاح کننده گچ و اعمال هم زمان دو تیمار) و ۳ تکرار در کرتهای فلزی ۱ گردید. مقدار آب مورد نیاز جهت آبشویی به میزان ۱۰۰ سانتی متر و در ۵ مرحل ه تعیین گردید . پس از پایان هر مرحله، نمونه برداری ها در ۴ عمق تعیین شده از خاک انجام و آزمایشات صورت گرفت. بررسی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها نشان دهنده اختلاف بازده آبشویی در تیمار گچ نسبت به تیمار شخم است . بنابراین آبشویی در وضعیت شخم موجب اختلال در آبشویی شده و تیمار گچ نتایج بهتری داشته است. ضمنا نتایج انجام شخم توام با گچ نتایج مشابه شخم به تنهایی را نشان می دهد.