سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا حسن آبادی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران
آتوسا حاصلی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحدقصرشیرین

چکیده:

امروزه تلفن همراه نقش مهمی درزندگی انسان ایفا می کند تلفن همراه تنها وسیله الکترونیکی است که همواره درهرزمان و درهرمکان همراه افراد است تلفن همراه تنها یک وسیله برای برقراری ارتباط با دیگران نیست ازموارد کاربرد دیگر این وسیله میتوان به بانکداری خرید اینترنتی رزرو بلیط اموزش بازیهای گروهی و غیره اشاره نمود بانکداری تلفن همراه درسراسر جهان به سرعت درحال پیشرفت است فناوریهای بسیاری درصنعت بانکداری تلفن همراه درسراسر جهان اتخاذشده و توسعه یافته است درسالهای اخیر بسیاری ازبانکهای ایران فناوریهای بانکداری تلفن همراه را اتخاذنموده و خدماتی را دراین راستا به مشتریان ارایه میدهند هم اکنون بانکهای خصوصی بسیاری درسراسر ایران فعالیت می کنند و ایجادفضای رقابتی دربازار بانکداری درمیان بانکها باعث بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان و توسط فناوریهای مورد استفاده بانکها شده است دراین مقاله سعی دربررسی فناوریهای بانکداری تلفن همراه اتخاذشده توسط بانکهای ایران و خدمات بانکداری تلفن همراه ارایه شده شده توسط این بانکها به مشتریان درسال ۹۴داریم سپس نتایج بدست آمده ازاین تحقیق را با تحقیقات انجام شده درزمینه فناوریهای پرداخت همراه درسالهای گذشته مقایسه می کنیم تا ازمیزان پیشرفت دراتخاذ و توسعه فناوریهای پرداخت همراه درایران مطلع شویم نتایج حاصل ازاین تحقیق به خوبی روند اتخاذفناوریهای بانکداری تلفن همراه را دربانکهای ایران نشان میدهد