سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان محمدی دشتکی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشگاه ارومیه
علی عسگر لطفعلیان دهکردی –
منصور بهروزی لار – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی روشهای مدیریت بقایای گیاهی و مقایسه انرژی سه روش خاک ورزی برای تولید کلزا آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ درمنطقه اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شد این آزمایش درقالب بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید تیمار اصلی شامل روشهای مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح مخلوط کردن کامل بقایا سوزاندن بقایا و حذف کامل بقایا و تیمار فرعی خاک ورزی با سه تیمار گاوآهن برگرداندار+دوبار دیسک، گاوآهن چیزل+دوبار دیسک و فقط دوبار دیسک صفات مورد اندازه گیری سطح برگ و روند تغییرات و سوخت مصرفی آنها بود نتایج نشان داد که درتمامی سطوح مدیریت بقایا با گذشت زمان و رشد گیاه وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ هر دو افزایش می یابند و که روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی از ابتدا بصورت خطی افزایش می یابد درحالیکه روند تغییرات سطح برگ پس از گذشت ۲۸ روز بصورت خطی افزایش می یابد تیمار حذف کامل بقایا با وزن خشک اندام هوایی ۱۷۴ گرم درمتر مربع و سطح برگ ۰/۹۵ متر مربع درمترمربع به دو تیمار دیگر مدیریت بقایا برتری معنی داری دارد.