سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین لطفعلیان دهکردی – دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی –گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی
محمدعلی قضاوی خوراسگانی –

چکیده:

خشک کردن محصولات کشاورزی یکی از مهمترین فعالیتها جهت نگهداری موادغذایی میباشد. اهمیت این موضوع ازیک سو و صرفه جویی در مصرف سوخت از سوی دیگر طراحی سیستمی جهت خشک کردن موادغذایی با انرژی خورشیدی را اقتصادی ومهم نشان می دهد. امروزه خشک کن های خورشیدی متعددی در جهان و کشور ایران ساخته شده است که با توجه به خلاقیت فکر مهندسان و مخترعان این سیستمها هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند و همواره در حال تکاملند . در این پژوهش که در بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام شد پس از مطالعه منابع مختلف و بررسی نتایج کار سایر محققان، اطلاعات فنّی در مورد انواع خشک کنهای خورشیدی استخراج شده و پس از تلفیق با روشهای تجربی طراحی و ساخت یک خشک کن خورشیدی غیر فعال و غیرمستقیم به روش طراحی مهندسی مدنظر قرار گرفت. سپس روند افزایش و کاهش دما در محفظه خشک کن در تاریخ ۳/ ۱/ ۱۳۸۸ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و ملاحظه گردید خشک کن یک افزایش دمای ۵/ ۲۹ درجه سانتیگرادی را بر مبنای بیشینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد دمای محیط و یک افزایش دمای ۶ درجه سانتیگرادی را برمبنای کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد دمای محیط ایجاد میکند که این اختلاف دما باعث ایجاد جریان همرفتی در خشک کن و در نتیجه خشک شدن محصولات موجود در محفظه خشک کن میشود . همچنین نتایج این پژوهش بصورت نمودار ارائه شد و ملاحظه گردید روند افزایش دما شدت بیشتری نسبت به روند کاهش دما دارد و دستگاه میتواند پس از غروب خورشید نیز تا ساعتها بعد از گرمای ذخیره شده در جمع کننده برای ادامه روند خشک کردن محصول استفاده نماید