سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
محمد محمودیان شوشتری –
علی پیرنیا –

چکیده:

سیل را باید یکی از جدی ترین بلایای طبیعی دانست روند رو به افزایش سیل در سالهای اخیر حاکی از آن است که اکثر مناطق کشور درمعرض تهاجم سیلابهای ادواری و مخرب قرا ردارند دراین راستا روندیابی سیل یکی از راهکارهای موثر در جهت پیشگیری از اثرات تخریبی سیل می باشد برای روندیابی سیل در این تحقیق ابتدا هیدروگراف مربوط به دبی های دو سیل اتفاق افتاده درحوضه مورد مطالعه مربوط به دو ایستگاه ابسنجی اهواز و فارسیات را به دست اورده و به دو روش هیدرولیکی وهیدرولوژیکی به روندیابی سیل می پردازیم روندیابی هیدرولوژیکی ترکیب معادله پیوستگی با یک معادله خطی یا غیرخطی ذخیره حجم در یک بازه از مسیر جریان می باشد روش ماسکینگام – کونج یکی از روشهای مرسوم روندیابی هیدرولوژیکی است که پارامترهای آن با استفاده از مشخصات هندسی و خصوصیات جریان بدست می اید. در روند یابی هیدرولیکی به کمک برنامه Mike 11 که به بروش شش نقطه ای ابوت معادله پیوستگی و اندازه حرکت را همزمان حل می کند به روندیابی سیل می پردازیم.