سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

سودابه علی احمد کروری – اعضای هیئت علمیه بخش تحقیقات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مریم جبلی –
مصطفی خوشنویس –
بابا خانجانی شیرازی –

چکیده:

این تحقیقات در دو استان شمالی کشور گیلان و مازندران روی درختان زبان گنجشک ون انجام شده است در استان مازندران در دو ارتفاع ۸۰ متر و ۱۱۰۰ متر از سطح دریا در استان گیلان در چهار ارتفاع جلگه ای ۱۰ متر میان بند پایین اسالم ۴۵۰ متر و میان بند ۷۰۰-۱۰۰۰ متر و بالا بند اسالم ۱۰۰۰-۲۳۰۰ متر انجام شده است بعد ازا نجام مطالعات زیست محیطی و یادداشت برداریهای لازم پایه های زبان گنجشک هر قطعه مطالعاتی انتخاب شده است مطالعات زیست محیطی و تفسیر پارامترهای اکولوژیک ثابت کرده است که به دلیل به هم خوردن اکوسیستمهای طبیعی مناطق جنگلی ایران بذور اغلب پایه های طبیعی زبان گنجشک پوک بوده و همچنین به علت تردد بیش از اندازه دام زاداوری طبیعی در پاره ای از مناطق تحت مطالعه مشاهده نشده است. از مرحله ظهور جوانهگل دردرختان تا مرحله رسیدن ظاهری بذور پاییز لغایت ابان ماه سال بعد نمونه برداری انجام شده است تغییرات کمی پروتئین و انزیم پراکسیداز و همچنین تغییرات کیفی پراکسیداز در برداشتهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است کاتیوهای سدیم، پتاسیم ، و کلسیم نیز در زمانهای مختلف نمونه برداریمطالعه و مقایسه شده است.