سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران انوری ساوجبلاغی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب
مهدی تاجبخش – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رجب چوگان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
منوچهر حاجی آقایاری – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب

چکیده:

به منظور تعیین و بررسی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد انواع هیبریدهای ذرت دانه ای در گروه های مختلف رسیدگی تعداد ۱۵ هیبرید ذرت در ۴ کلاس رسیدگی در تحقیقی در سال ۸۵ در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب مورد ارزیابی قرارگرفت هیبریدهای مورد بررسی عبارت بودند از KSC700 , KSC704 از گروه دیررس ها ، KSC500 , KSC604,KSC647 از گروه متوسط رس ها KSC400 ، OSSK444 ، BC404 ، KSC302 وKSC340 ، OSSK373 و BC354 ا زگروه نیمه زودرس ها و BC282 ، KSC260 و BC250 از گروه زودرس ها ازمایش بصورت کرتهای خرد شده Split-Plot در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد کرت های اصلی شامل ۳ تاریخ کشت که به فاصله ۱۵ روز از هم درنظر گرفته شد تاریخ کشت اول ۸۴/۲/۱۵ که در تاریخ کشت ذرت دانه ای در منطقه است تاریخ کشت دوم و سوم ۸۴/۲/۳۰ و ۸۴/۳/۱۵ تعیین شد.