سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا قنبری عدیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
هوشمند عطایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

تغییر درمیزان و رژیم بارندگی از جمله مظاهر قابل توجه تغییرات اقلیمی است کاهش یا افزایش بارندگی بربسیاری دیگر از پدیده های اقلیمی و محیطی مانند رواناب سیلاب دمای هوا رطوبت هوا و همچنین بربسیاری از فعالیت های بشر مانند کشاوریز نوع مسکن اثر دارد هدف این تحقیق مطالعه روند تغییرات بارشی استان چهارمحال و بختیاری می باشد محاسبات و تحلیل ها برروی داده های بارشی استان انجام شده است مقطع زمانی مورد مطالعه دراین تحقیق دوره آماری ۵۱ ساله می باشد که بین ساهلای ۱۹۶۰تا۲۰۱۰ میلادر را دبردارد که شامل ایستگاه های کوهرنگ دزک پل زمان خان اما قیس آورگان، لردگان شهرکرد یان چشمه ناغان دوراهان است ابتدا سعی شده است با استفاده از روش من کندال داده ها رتبه بندی شده و تغییرات داده ها شناسایی شود و سپس نوع و زمان تغییرات بررسی گردد نتایج تحقیق بدست آمده از این طریق نشان میدهد که درایستگاه های یان چشمه و ناغان روند کاهشی و درایستگاه های کوهرنگ و امام قیس روند افزایشی و درایستگاه های دوراهان و شهرکرد و لردگان آورگان و پل زمان خان و دزک با بارش بدون روند به پیش رفته است.