سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده طاهره نصیری تاکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مائده خردمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به مراجع علمی نزدیک به ۷۰ درصد داروهای شیمیایی موجود از اجزا گیاهی و نباتات هستند غالب اسانس های خوراکی و صنعت رنگها و عصاره ها مورد مصرف درصنایع غذایی دارای منشا گیاهی هستند از این رو در این مقاله سعی شده است به بررسی روغنهای ضروری برخی از گونه های گیاه انارریجه و همچنین کاربرد آنها به عنوان آنتی اکسیدان و آنتی باکتریال در صنعت غذا پرداخته شود بررسی عصاره قسمت های روغنی و اروماتیک برگ ساقه و گل گیاه اناریجه اثرات ضدمیکروبی از خود نشان داده است بطوریکه براکثر باکتریهای گرم مثبت و باکتریهای گرم منفی موثر بوده و این خاصیت ضد میکروبی به متابولیت های ثانویه فعال ترکیبات فنولیک تیمول ایزوفلاون کارواکرول و دیگر اجزا مجود درگونه های مختلف این گیاه مربوط می باشد همچنین دراین میان گونه آنیسوم خاصیت آنتی اکسیدانی بالایی از خود نشان داده است که به دلیل درصد بالای trans-anethole می باشد.