سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید سعید قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش زمین رادارGPR روش نسبتا جدیدی است سابقه این روش به کاربرد روش ژرفایابی رادیویی برای تعیین ضخامت یخ درمطالعات یخچالی برمیگردد از زمان ارایه روش زمین رادار دردهه ۱۹۷۰ تکنولوژی این روش دراختیار صنایع معدنی قرار گرفت دراین مقاله به بررسی روش ژئوفیزیکی زمین رادار برای اکتشاف زغال سنگ پرداخته شدها ست و یک نمای کلی از برنامه های کاربردی زمین رادار برای ارزیابی ضخامت لایه زغال دار ارایه شده است درمعادن زغال سنگ زیرزمینی باید ضخامت بهینه ای برای لایه زغالدار درمیان سقف کف و لایه های مجاور درنظر گرفت که با استفاده ازاین روش می توان ضخامت موردنظر را مورد مطالعه قرار داد.