سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوید رجبی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
ابراهیم پورمیدانی –
محمد فلاح اصل –

چکیده:

روش استاتیکی غیر خطی NSP بر پایه تحلیل پوش آور یک ابزار مناسب برای استفاده در کاربرد های عملی برای طراحی و ارزیابی سازه ها می باشد.با این وجودNSPبه پاسخ مود تنها محصور شده است و روش استاتیکی غیر خطیNSP)برای سازه های کوتاه مرتبه که مد های اصلی نوسان بر آن ها حاکم می باشد اعتبار دارد و تقاضای لرزه ای به دست آمده از تحلیل پوش آور مرسوم در طبقه های فوقانی سازه های بلند دست پایین تخمین زده می شود . این مقا له روش پوش آور جدید که تاثیرات مد های بالاتر را به شمار می آورد ارئه می کند.اینروش ها شامل روش پوش آور مودال متناسب با جرمMPP)می باشد. ابن روش برای قاب های خمشی با ارتفاعات مختلف به کار بردهشده است و مقایسه ای میان تخمین پاسخ ها از طریق روش پیشنهاد شده و مقادیر به دست آمده از تحلیل تاریخچه زمانی(NL-RHA وهمچنین مقادیر به دست آمده از تحلیل پوش آور مودالMPA)انجام گرفته است.ثابت شد که روش جدید پوش آور متناسب با جرمMPP قادر به غلبه بر محدودیت های روش پوش آور مرسوم می باشند و پیش بینی های صحیحی از تقاضای لرزه ای سازه های بلند ارائه می دهند.