سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری زلزله
محمد فلاح اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

درطول فرایند زمین لرزه سازه وارد مرحله غیرخطی می شود از این روبهترین روش برای ارزیابی رفتارسازه تحلیل دینامیکی غیرخطی است ولی مشکل اساسی پیش رو برای استفاده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی پیچیدگی و وقت گیر بود ن این روش است به همین دلیل روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مرسوم به پوش آور برای ارزیابی رفتار سازه درناحیه ی غیرخطی به کارگرفته می شود برای لحاظ کردن اثرات مودهای بالاتر روش پوش آور بهنگام شونده APA پیشنهاد شده است که براساس تغییر مکان و نیرو است دراین روش الگوی بارجانبی ثابت نبوده و براساس شکل مودها و ضریب مشارکت مودال بهنگام می شود. به منظور بررسی دقت روشهای مذکور قابهای خمشی فولادی SAC تحت اثر شش زلزله نزدیک گسل توسط نرم افزار مورد ارزیابی قرارگرفته است.