سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگ
احمد خدادادی دریان – دانشیار گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت

چکیده:

نفلین سینیت مهم ترین منبع غیربوکسیتی و آلومینوسیلیکاتی برای استحصال آلومینا است. سنگ سیلیکاتی ک ه در حال حاضر بر خ لاف بوکسیت به لحاظ هزینه بربودن و پیچیدگی فرآیند استحصال، در کشورهای معدودی از آن، برای تولید آلومینا استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است که استحصال آلومینا از نفلین سینیت به روش پخت بررسی گردد، روشی که در آن نفلین سینیت با یک ترکیب کربناتی قلیایی مناسب، عمدتاً آهک پخته می شود. در نتیجه ی عمل پخت با واپاشی ترکیب نفلین ترکیب های جدیدی ایجاد می گردد که در این حالت، سیلیس به صورت ترکیب نامحلول دی سیلیکات کلسیم (گل بلیت) در می آید و می توان آن را با یک محلول قلیایی مناسب از ترکیبات محلول ترکیبات محلول آلومینا، سدیم و پتاسیم جدا نمود. برای حذف ترکیبات سیلیس وارد شده بن محلول لازم است که محلول آلومیناتی سیلیس زدایی گردد. عمل سیلیس زدایی در یک یا دو مرحله با استفاده از شیر آهک صورت می گیرد بعد از حذف سیلیس، هیدروکسید آلومینیوم با روش کربونیزاسیون رسوب داده شده و با تکلیس تبدیل به آلومینا می گردد.