سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسن شجاعی فرد – استاد،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران
روح الله طالبی – استادیار،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا احمدی – دانشجوی دکتری،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا غیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

اخیرا بررسی نویزوارتعاشات واردبه کابین خودروها ازمهمترین مسائل حائز اهمیت و بروز دنیا محسوب میشود باتوجه به پیشرفت تکنولوژی تولید خودرو و افزایش سرعت حرکت خودروها منبع اصلی تولید صدا درداخل خودرو درسرعتهای بالا نویزهای آیرودینامیکی می باشند بدین منظور دراین مقاله پس ازتقسیم بندی منابع اصلی نویز درخودرو بر مبنای فرکانس عملکرد آنها به مدلهای ایده آل چشمه های صوتی اشاره شدهاست سپس مکانیزم های تولید و انتقال صداهای آیرودینامیکی و ینز منابع فیزیکی تولید نویزهای آیرودینامیکی درخودور مورد بررسی قرارمیگیرند درنهایت اجزا اصلی مولد نویز آیرودینامیکی درخودروشناسایی شده و راهبردهای اساسی و روشهای کنترل این صداها دربرهم زدن اسایش سرنشینان خودرو تشریح میگردد