سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حق طلب – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه ملایر
محسن تدین – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
داریوش دریائی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه ملایر

چکیده:

کاهش مصرف سیمان علاوه بر صرفه اقتصادی، موجب کاهش مصرف سوخ تهای فسیلی و آلودگی محیط زیست خواهد شد. در مقاله حاضر راهکارهای اجرائی، کیفیت سنگدانه ها، سیمان، نحوه ارائه طرح اختلاط مناسب و استفاده از افزودنی های پودری معدنی و شیمیایی به منظور کاهش مصرف سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش دقت در ساخت بتن با بررسی عوامل درون و برون کارگاهی، استفاده از سنگدان ههای با دانه بندی، شکل و بافت مورد نظر، ایجاد کارائی بهتر با توجه به نوع دان هبندی سنگدانه ها، استفاده از سیما نهای خاص و با رده مقاومتی بالاتر و همچنین استفاده از کاهنده های آب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.