سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان فدایی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عملکرد مناسب و مطلوب یک شبکه توزیع آب شهری اغلب با نحوه ی نگهداری از آن سیستم و چگونگی کنترل و نظارت بر بخش های مختلف آن سیستم در ارتباط می باشد. نگهداری صحیح از بخش ها و اجزای مختلف شبکه توزیع آب شهری علاوه بر بهبود عملکرد سیستم، منجر به کاهش هزینه های تعمیراتی عمده در سیستم گردیده و همچنین حفظ کیفیت مطلوب آب را نیز در پی دارد. از آنجا که بخش عمده شبکه توزیع آب شهری را خطوط لوله تشکیل می دهند و نگهداری صحیح و مناسب از خط لوله نقش بسیار مهمی در کارایی بهتر سیستم و کاهش هزینه های تعمیراتی دارد، لذا در این مطالعه نحوه ی نگهداری صحیح و کارامد از خطوط لوله در شبکه توزیع آب شهری مورد بررسی قرار گرفته است.