سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
ایوب بهمنی کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوش
امیدرضا بهادری نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون آب در جهان و همچنین نقش اساسی کانال ها در انتقال آب، انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه درمورد کانال های انتقال آب م یتواند در جلوگیری از هدر رفتن آب و همچنین بوجود آمدن خرابی های ناشی از نشت آب، بسیار تأثیرگذار باشد. پوشش کانال های آبیاری یکی از روش های بسیار مؤثر در جلوگیری از تلفات آب و فرسایش خاک است، با اجرای مناسب و نگهداری به موقع از پوشش کانال های انتقال آب می توان از هدر رفتن آب و فرسایش خاک جلوگیری کرد. رایج ترین پوشش برای کانال های انتقال آب، بتن می باشد که معمولاً با ضخامت ۸ تا ۱۵ سانتی متر اجرا می شود. در این مقاله به بررسی نقاط ضعف و عوامل خرابی در پوشش بتنی کانال های انتقال آب و روش های نگهداری پیشگیرانه و تعمیراتی در مورد این گونه کانال ها م یپردازیم