سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
لیلا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف جوامع و عرصههای گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص آموزشی تحولات اساسی ایجاد کرده است، که از زمینههای عمده تاثیرگذاری فناوری اطلاعات در تحولات آموزشی، پدید آمدن روش های نوین یاددهی و یادگیری است. همزمان با گسترش و توسعه فناوریهای جدید در زمینه آموزش، سبکهای جدیدی از روش های آموزشی پا به عرصه وجود نهاده اند. تحول سریع علوم و فنون در جوامع معاصر، تحولات به وجود آمده در فناوری اطلاعات و نیاز به آموزش های متنوع و به موقع از عواملی هستند که لزوم توجه به یادگیری الکترونیک را روز به روز بیشتر میکنند. پژوهش حاضر از نوع اسنادی – تحلیلی میباشد، هدف این پژوهش بررسی روشهای نوین فرایند یاددهی- یادگیری، مقایسه شیوه های نوین و سنتی و چالش های پیش روی آن است. بدین منظور به معرفی سه شیوه نوین آموزش و یادگیری: آموزش براساس کامپیوتر (CBI) ، سیستم مدیریت و یادگیری (LMS) و سیستم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS) و مسائل مربوط به آن، چالشهای پیش رو و راهکارهای پیشنهادی پرداخته میشود. در پایان نتیجه به دست آمده نشان میدهد، برای حرکت در جهت تغییرات به وجود آمده در به کارگیری روشهای نوین آموزشی باید، در بینش افراد نسبت به کاربرد فناوریهای نوین یاددهی و یادگیری تحولاتی ایحاد شود و فرهنگ سازی مناسب در این راستا انجام گیرد و بستر مناسب برای رفع چالشهای به وجود آمده ایجاد گردد.