سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

گلنوش میرسعیدی – کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی-جراحی، دانش پژوه دوره تربیت مدرس کارآ
سعید کی ارسلان – دانش پژوه دوره تربیت مدرس کارآفرینی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی

چکیده:

کارآفرینی امری آموزش پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر است. افزایش آموزش کارآفرینی باعث ترقی شاخص های فرهنگ کارآفرینی و در نتیجه رشد و تعالی کارآفرینی و نهادینه شدن فرهنگ آن می شود و از سوی دیگر با رشد فرهنگ کارآفرینی سطح اموزش آن نیز تغییر یافته و این تعامل سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. اموزش اثر بخش کارآفرینی مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد. جهت تغییر در روش های تدریس می توان از شیوه های سخنرانی، بحث گروهی، حل مسئله، مصاحبه با یک کارآفرین، تدوین طرح کسب و کار، آموزشهای دیداری، مورد کاوی، اجرای نمایشنامه ها و مسابقات، مدل ایفای نقش، شبیه سازی، آموزش خلاقیت و تمرین آن در کلاس، استفاده از روش طوفان فکری، بازدیدهای علمی از مراکز اقتصادی و تجاری دانشکده های اقتصاد و مراکز رشد، دادن تمرین های خارج از کلاس شامل خواندن کتاب، ژورنال و مقالات جدید و ارائه کلاسی آنها، ایجاد و بلاگ و بررسی نظرات دانش پژوه ها، استفاده نمود. در مقاله حاضر سعی شده است با بررسی تجربیات دانشگاه های کشورهای صاحب تجربه در آموزش کارآفرینی، شیوه های نوین تدریس مباحث کارآفرینی مودر بحث و بررسی قرار گیرد.