سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد احمدی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا-زیباکنار، گروه عمران، لشت نشا، ایرا
لیلا کاسب نژاد – فارغ التحصیل کارشناسی ساختمان، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت، گ

چکیده:

شرایط لرزهای کشور ایران، ایجاب می کند که موضوع مقاوم سازی ساختمان ها از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله بهطور جدی در دستور کار قرارگیرد. همانگونه که در ساخت بناهای جدید، رعایت استانداردهای طراحی ساختمان ها در برابر زلزله الزامی م یباشد، ایم نسازی ساختما نه ایموجود که در هنگام ساخت ضوابط لازم کنونی جهت طراحی وجود نداشته است نیز ضرورت دارد. با توجه به اهمیت ساختما نه ای آموزشی ومدارس که جمعیت زیادی از آن استفاده می کنند، مقاوم سازی و بهسازی اینگونه سازها درجه اهمیت بالاتری دارد. در این پژوهش، ابتدا مروری کوتاه بر شیوههای مختلف بهسازی انجام شده است، سپسساختمان اسکلت فلزی سالن ورزشی مرکز تربیت معلم شهید بنت الهدی رشت موردبررسی و ارزیابی خسارت احتمالی در هنگام زمین لرزه قرارگرفته است. با توجه به اینکه در هنگام ساخت این ساختمان، مقررات کنونی طرح لرزهای وجود نداشته نسبت به ارائه روشهای مقاوم سازی این ساختمان و انجام عملیات مقاومسازی با ت وجه به شرایط محلی موجود اقدام شد که اقدامات انجام شده بررسی و مطالعه شده است.