سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بیژن معتمدی – کارشناس ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از معمول ترین سیستم های باربر جانبی در ساختمان های امروزی دیوارهای برشی بتنی هستند پیش بینی رفتار لرزه ای آنالیز و طراحی صحیح این سیستم ها نیاز به یک مدلسازی صحیح کارا و جامع دارد که بتواند رفتار مشابه واقعیت از خود نشان دهد مدل تحلیلی باید قادر به پیش بینی مشخصه های پاسخ تناوبی دیوارهای برشی شامل سختی اولیه نقطه تسلیم تنزل سختی، زوال مقاومت، شکل منحنی هیسترتیک، جابجایی پسماند و اتلاف انرژی دیوارها باشند تعداد اندکی از تحقیقات موجود در مورد مدلسازی دیوارهای برشی سه بعدی می باشد و اطلاعات موجوددراین زمینه بسیار اندک است هدف از تحقیق شرح و مقایسه قابلیت های دو روش مدلسازی دیوارهای برشی سه بعدی شامل مدلهای با مقیاس های کوچک Micro و مدلهای با مقیاس متوسط Meso می باشد. در بررسی قابلیت مدلهای با مقیاس کوچک از نرم افزار abaqus و مدلهای با مقیاس متوسط از نرم افزار opensees استفاده شده است.